Architektura, Historie, Společnost, Výtvarné umění Workshop

ArchLab / workshop

1.6.2024 10:00 - 11:30 Jihomoravský Rezervace
pro: Děti, Rodiče, Rodiny

Skrze experimentální stavebnici ArchLab si přiblížíme brněnskou architekturu, seznámíme se s různými přístupy k moderní architektuře a budeme experimentovat s vytvářením obytného prostoru. Dotkneme se mnoha materiálů (překližka, pur pěna, plexisklo, plast nebo hliník), několika konstrukčních řešení staveb a v diskuzi si vymyslíme jejich možné funkce. Na závěr se společně pokusíme vytvořit vlastní prostor k obývání – bunkr nebo skrýš. Objevujte společně se svými dětmi architekturu hravou formou!
Stavebnice ArchLab vznikla jako nástroj pro experimentální edukační programy pro mateřské školy a rodiny s dětmi ve spolupráci Fa VUT a PdF MU v rámci projektu Srozumitelná Architektura. Přibližuje dvě ikonické stavby brněnské architektury: Vilu Tugendhat a Bauerův zámeček s Loosovým salonkem.

Délka: 90 minut

Kapacita: 10 dětí + doprovod

Cena: zdarma

Kde: Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno

Kontaktní osoba: Jana Nedomová | nedomova.j@ped.muni.cz | 724 264 736

Web: www.ped.muni.cz/kvv