Design Workshop

Dizajniště na cestách

15.5.2024 08:30 - 12:00 Karlovarský
pro: Děti

Je mobilní interaktivní expozicí pro děti od 8 do 12 let, která hravou formou seznamuje
s metodou designového myšlení. Krok za krokem se děti naučí myslet a navrhovat jako
designér a ještě si něco odnesou.

V rámci interaktivní výstavy proběhne workshop pro žáky, při kterém se budou učit sbírat,
třídit, analyzovat a vyhodnocovat informace, tvůrčím způsobem je aplikovat v nových
souvislostech a situacích.

V pěti krocích se dostanou od nápadu k až realizaci. Díky této metodě se naučí generovat
nápady na řešení problémů nebo výzev. Účastníci přirozeně rozvinou celou řadu důležitých kompetencí: týmovou spolupráci, prezentaci, komunikaci, vizualizaci myšlenek,
argumentaci,vedení diskuse i polemiky.

Designové myšlení spojuje, narušuje bariéry mezi lidmi a posiluje jejich sebenaplnění.

Na objednání od 15. 5. – 2. 6. 2024 od 8.30 do 12.00

Délka: 4 vyučovací hodiny

Kapacita: max 30 dětí

Cena: zdarma

Kde: Městská knihovna Chodov, Dvořákova 878, Chodov

Kontaktní osoba a objednání: Eva Vodičková | vodickova@knihovnachodov.cz | 723 395 434

www.dizajnpark.cz