Architektura, Design, Digitální média, Divadlo, Film, Historie, Hudba, Literatura, Muzea, Nový cirkus, Společnost, Tanec, Vědy, Výtvarné umění Diskuze, Přednáška

FUK ODBORNÍKŮM: Kreativita jako pilíř vzdělávání / Dobrá praxe z Walesu

22.4.2024 10:00 - 17:00 Praha Vstupenky
pro: Odborná veřejnost

Jak lze systémově uchopit kreativní učení, jako nástroj pro dosažení cílů vzdělávacích strategií? Proč kreativita nerovná se umělecká výchova? Jak umělci, kreativci a kulturní organizace mohou vstupovat do vzdělávacího kurikula? Jak vytěžit a vyhodnotit jejich dopad na inovace, wellbeing žáků i pedagogů, společenskou odpovědnost, rovné příležitosti nebo dokonce proměnu trhu práce?

Zveme na program se zahraničními hosty z Arts Council of Wales a velšské vlády. Kreativita patří mezi čtyři hlavní pilíře a dovednosti, které tvoří základ waleského vzdělávacího kurikula. Proč je jednou ze strategii Walesu podpora kreativního učení skrz kulturu a umění? Čím se může český kontext inspirovat v souvislosti s aktuálními zkušenostmi, kdy jsou dobíhají poslední projekty kreativního učení z Národního plánu obnovy a je dokončována velká revize Rámcových vzdělávacích programů? Jak lze nastavit systémovou podporou kreativního učení pro naplňování vzdělávacích politik a strategií?

Prezentace a doprovodné debaty budou přínosné nejen pro úředníky a politiky zastřešující státní a regionální školství, ale i pro zástupce škol, kulturní organizace s přesahem do vzdělávání a zástupce kulturního a kreativního sektoru.

“Není pochyb o tom, že program byl pozitivní zkušeností a měl významný dopad na celý Wales.”

“Kromě toho proběhla plošně diskuze o přínosu a významu rozvoje kreativní pedagogiky a vzdělávání s ohledem na zavedení nového kurikula pro Wales, které zvýšilo zájem a angažovanost učitelů a škol.”

“Budování dovedností a schopností učitelů v oblasti kreativního učení bylo ústředním principem. Zpětná vazba na vzdělávání dospělých aktérů byla trvale pozitivní, učitelé změnili způsob výuky tím, že využívali nové a kreativní metody výuky.”

Program:

10:00 – 10:30 | registrace a networking s kávou

10:30 – 12:30 | Key notes prezentace s diskuzí
Vystoupí: Dianne Hebb, Sian James – Art Council of Wales; John Pugsley – Welch Government / Head of Curriculum)
Akce bude simultánně tlumočena do českého jazyka.

12:30 – 14:00 pauza na oběd

14:00 – 15:30 | Workshopy pro zástupce kulturních organizací, umělce či kreativce vstupující do vzdělávání
Kreativita: Z nuly na sto! – vedou Sian James (Art Council of Wales) a Jen Angharad (umělkyně a lektorka v programu kreativního vzdělávání).
Workshop probíhá v anglickém jazyce.
Za/žít umění – vedou studenti*ky Akademie výtvarných umění v Praze a dalších uměleckých vysokých škol. Workshop probíhá v českém jazyce.

15:30 – 17:00 | neformální networking v kavárně Centra DOX

Na diskusi od 10:30 do 12:30 se přihlašte prostřednictvím tohoto formuláře (nutno zakoupit i vstupenku).

Partneři: Arts Council of Wales, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav, Kreativní Česko

Délka: 7 hodin

Kapacita: 70 osob

Cena: 250 Kč dopolední program / s odpoledním workshopem 400 Kč
Vstupenky lze nakoupit buď na jednotlivé části programu, nebo výhodněji na celý den.

Kde: Centrum současného umění DOX | Auditorium, Poupětova 1, Praha 7

Kontaktní osoba: Kateřina Bílková | katerina.bilkova@umenim.cz

www.spkv.education

Creative learning funding | Arts Council of Wales

umenim.cz

www.idu.cz

www.kreativnicesko.cz