Společnost Diskuze

Kreativitou proti nerovnosti

18.4.2023 13:00 - 15:30 Praha nebo Online Rezervace zde
pro: Odborná veřejnost, Učitelé, Veřejnost

SPKV, Kreativní Česko, IDU, uMĚNÍM

Debata vzniká na základě partnerství Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Kreativního Česka pod správou Institutu umění – Divadelního ústavu a platformy uMĚNÍM. Zapojujeme stakeholdery kulturní a vzdělávací politiky a zástupce v regionech, a společně skládáme mapu potřeb a výzev, na které můžeme vhodně reagovat kreativitou ve vzdělávání. Rámec debat mj. určuje i Strategie 2030+, kde vybrané cíle umí efektivně naplňovat právě kreativní učení. Rozvoj regionů a hrozby odlivu mladých lidí z nich lze řešit silnější podporou kreativity. Ta je dovedností přesahující kulturní a kreativní sektor, nabízí benefity jednotlivcům, komunitám i širším celkům a tematicky napříč agendám veřejné správy. Debata odborníků, úředníků a zástupců ministerstev naváže na loňskou akci Kreativní vzdělávání míří do Česka.

Moderuje: Saša Michailidis
Zahájení: Martin Baxa, ministr kultury

Panel 1
Umění a kultura je celistvou oblastí, zásadní pro všeobecný rozvoj žáků a je rovnocenná s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétně reaguje na aktuální výzvy českého školství jako je: kompetenční učení zaměřené na aktivní občanský, profesní a osobní život, rovné příležitosti, komplexní rozvoj žáků. Budeme diskutovat o pozici oblasti umění a kultura v rámcových vzdělávacích programech a o tom, jaké příležitosti lze v souvislosti s přijímáním nových koncepcí hledat či jaké bariéry zbývá pojmenovat. A jak v tom všem hledat rozvoj kompetencí nejen žáků, ale všech aktérů vzdělávání pomocí kultury a kreativních odvětví.

Hosté:
Michal Šašek / náměstek ministra, MKČR
Jan Jiterský / předseda expertního panelu RVP, MŠMT
Roman Černík / pedagog, performer
Romana Bartůňková / pedagožka, metodička
Šárka Třísková / ředitelka MŠ a ZŠ pod Budčí, Zákolany

Panel 2
Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností souvisí podpora kreativních metod učení? Jako příklad implementace zazní příklad z olomouckého kraje, který referuje mj. o významu podpory kreativního učení v Národním plánu obnovy, jehož další výzva bude brzy otevřena.

Hosté:
Jan Mušuta / MŠMT, vedoucí odboru regionální školství
Magdalena Málková / pedagožka, Global Teacher Prize 22
Jan Žůrek / radní pro kulturu Olomouckého kraje
David Tišer / ředitel AraArt, umělec, pedagog

Kapacita: 100 osob

Cena: zdarma

Kde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 | Auditorium
Online stream: https://www.facebook.com/events/1016833505957828

Rezervace na akci v tomto formuláři.

Kontaktní osoba: Kateřina Bílková | katerina.bilkova@umenim.cz | 737 242 510

Akce je realizována v rámci projektu IKAPII – Inovace ve vzdělávání a je podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.
Více o projektu IKAP II na www.ikap2inovace.cz

www.spkv.education

www.kreativnicesko.cz

www.idu.cz

umenim.cz