Divadlo Workshop

Larpy a edukace

30.5.2024 09:30 - 11:30 Ústecký
pro: Děti, Dospívající, Učitelé

Interaktivní workshop je vhodný pro školní kolektivy a jeho součástí bude i praktická ukázka rolové hry. Jak to může vypadat? Jaké nároky to klade na účastníky? Jaké na pedagogy či uvaděče? V České republice se tzv. „eduLARPy“ zatím příliš do výuky nedostaly, na rozdíl od států severní Evropy – především Dánska, Norska a Švédska. Edukativní larpy podporují tvůrčí myšlení, aktivitu, schopnost přizpůsobit se hře ve skupině, rozhodovací proces a logické myšlení, stejně jako improvizační a prezentační schopnosti. Hry v roli takzvané larpy (z anglického Live Action Role Playing) mohou mít v edukačním procesu velký přínos coby doplněk ke klasické frontální výuce – jde o jeden z typů zážitkové pedagogiky. Rolové hry umožňují studentům prožít si hrou situace, které by v jiném než herním prostředí nebylo možno realizovat – například simulace různých historických epoch a jejich společenských, politických i etických dilemat. Navíc – na rozdíl od tradiční výuky jde o atraktivní a neformální metodu, jak se v tématu vzdělávat – nejde o obsáhnutí informací v celé šíři, ale spíše orientace v kontextu, případně upevnění dovedností jako je například argumentace či další soft skills. Larp můžeme chápat jako divadelní dramatickou hru, kde hráči přijímají roli, vytvářejí konfliktní situace a jejich řešením se posouvají dále v příběhu.

Délka: 60–90 minut

Kapacita: 15–30 účastníků

Přesný čas bude upřesněn.

Cena: cena pro školní kolektiv k jednání (max. cena za studenta 50 Kč)

Kde: Fučíkova 283, Terezín – objekt bývalé nemocnice (sraz u brány naproti kostela Vzkříšení Páně

Kontaktní osoba: Vendula Borůvková | vendulala@email.cz | 777 824 574
Rezervace: vendulala@email.cz

Web: www.rolling.cz