Tanec Workshop

(i) MOZEK TANČÍ –⁠ kreativní výuka v pohybu

24.5.2024 14:30 - 16:30 Jihočeský Rezervace
pro: Odborná veřejnost, Učitelé

Učíte matematiku, český jazyk, přírodovědu nebo cizí jazyky a máte chuť svoji výuku
trochu rozhýbat, aby to bavilo nejen děti, ale i vás? Každá vydařená hodina ve škole je malé umělecké dílo. I proto může umělecký způsob myšlení nastartovat jiný přístup k výuce a ve spojení s tvořivým pohybem vám u toho bude i dobře na těle.
Workshop je určený pedagogům ZŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a
přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce, a rozvoji jejich
osobnosti. Choreografka a lektorka programu Škola tančí se s vámi podělí o několik
konkrétních námětů do výuky a seznámí Vás s principy tvořivého procesu, který pak můžete sami dále rozvíjet ve své pedagogické praxi. Součástí workshopu bude také část věnovaná reflexi – jak efektivně reflektovat s dětmi i dospělými, abychom i skrze slova dokázali vytvořit bezpečné a podnětné prostředí.
Podpořit vlastní kreativitu, osvojit si lépe školní učivo skrze tvořivý pohyb a porozumět lépe sobě i ostatním. To je Škola tančí, kreativně-vzdělávací program, který spojuje světy
pohybového umění a kreativního učení.

OBSAH WORKSHOPU:
– seznámení s kreativně-vzdělávacím projektem ŠKOLA TANČÍ a principy kreativní výuky v pohybu
– praktická část – kreativně-pohybová dílna tématicky zaměřená na vybrané školní učivo
– vedená reflexe

LEKTORKA:
Zden Brungot Svíteková
Působí v mezinárodním kontextu jako taneční umělkyně, performerka, tvůrkyně a spolupracující umělkyně. Vystudovala Hudebnou a taneční fakultu VŠMU v Bratislavě. Ve studiu pokračovala ve Francii, v USA a v Norsku. Absolvovala rezidenční programy v Paříži, ve Finsku a na Islandu. Zajímá se o výzkum pohybu, doteku, eko-somatických přístupů a aktivního diváctví. Její práce je živena zvědavostí, respektem a setkáváními s různými bytostmi, kulturami a krajinami. Její přístup je založený na vedení tvůrčího dialogu v kontextu mezioborové spolupráce (divadelní a výtvarné umění, hudba, přírodní vědy). V roce 2016 spoluzaložila a podílí se na vedení uměleckého spolku Ostružina, který se zaměřuje na současnou taneční a pohybovou tvorbu. Charakterizuje ji interdisciplinarita,
otevřenost inovativním přístupům, novým formátům prezentace, aktivní diváctví a zájem uvádět díla v netradičních prostorách. Spolupracuje také s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA, pro které vede projekty a semináře v kontextu kreativního vzdělávání. V roce 2023 se aktivně podílela na vzniku Metodiky Škola tančí pro choreografy.

CO JE “ŠKOLA TANČÍ” A KDO ZA TÍM STOJÍ?
Za workshopem stojí Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, které se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tanečního umění v České republice v mezinárodním kontextu. Zabývá se dvěmi základními uměleckými směry – rozvojem profesionálních tanečních umělců i tanečního oboru v ČR a rozvojem společnosti prostřednictvím současného tance. Od roku 2006 rozvíjí projekt Škola tančí, který je založený na propojení uměleckého a pedagogického světa, kdy si žáci dané třídy osvojují vybrané školní učivo prostřednictvím tance a tvořivého pohybu. V tvůrčím procesu je provází profesionální umělec (choreograf) a výsledkem jejich společné práce je představení, které sdílejí s rodiči. Projekt ŠKOLA TANČÍ rozvíjí abstraktní myšlení, schopnost improvizovat ve vzdělávání i v životě. Zaměřuje se na rozvoj kreativity dětí a učí se na jejím základě
konstruktivně vystavět projekt. Podporuje vnitřní motivaci dětí, rozvíjí sebevědomí, schopnosti skupinové spolupráce, respekt a další měkké kompetence nezbytné pro život ve 21. století.

Délka: 2 hodiny

Kapacita: 20 osob

Cena:
– pro zájemce z Českobudějovicka je workshop zdarma (v rámci projektu MAP IV ORP ČB), nutná rezervace místa
– pro ostatní zájem 150 Kč (platba na místě v hotovosti)

Kde: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036, České Budějovice

Kontaktní osoba: Eva Papánková | eva.papankova@se-s-ta.cz | 608 653 653

Web:
www.se-s-ta.cz
www.skolatanci.cz