Architektura, Design, Digitální média, Historie, Literatura, Muzea, Společnost, Vědy, Výtvarné umění Přednáška, Workshop

Muzea: místa vzdělávání pro 21.století?

21.4.2023 14:00 - 16:30 Praha Rezervace zde
pro: Odborná veřejnost, Veřejnost

uMĚNÍM

Program se skládá ze dvou částí – přednášky a workshopu.

1. PŘEDNÁŠKA | 14:00 – 15:00
Jsou muzea a galerie místa, kde se děti a dospělí naučí, co je potřeba pro 21. století? Co všechno by se muselo změnit, aby to tak mohlo být? V Evropě je mnoho galerií a muzeí, řada z nich založených v 19. století se vzletnými ideály národních pokladnic a osvěty. Většinou jsou financované z veřejných prostředků, sídlí v důstojných budovách, prezentované jako chrámy kultury a vědy. Do jaké míry ale jsou skutečně otevřené veřejnosti? Do jaké míry jsou schopné oslovit i děti a dospívající? Mohou se pro ně stát skutečně dostupnými pokladnicemi poznání, krásy a inspirace?

Mezinárodní asociace Hands On! sdružující muzea vnímající děti jako plnohodnotné publikum, vytvořila – na základě zkušeností dětských muzeí – vizi muzeí jako míst učení pro budoucnost, kritéria jejich kvality a značku, která je popisuje.Přednáška představuje v Čechách málo známý koncept dětských muzeí, svou vizí muzeí pro budoucnost, evropské instituce, které už dnes dokáží skloubit kreativitu s kvalitním vzděláním.

Přednáší:
Sarai Lenzberger
Vedoucí exekutivy Hands On! International Association of Children in Museums. Vedla mapování dětských museí a dětských programů v muzeích a v současnosti hodnotí jejich kvalitu pro značku 21st Century Education.

Tereza Krejčí Dobiášová
Autorka, režisérka, dramaturgyně, kurátorka a kulturní manažerka, držitelka ocenění Magnesia litera, kurátorka interaktivních expozic pro děti. Pět let byla ředitelkou Sladovny Písek o.p.s. Pro Hands On! International Association of Children Museums vedla vývoj značky kvality pro muzea. Je součástí dramaturgické rady festivalu FUK.

Přednáška bude v anglickém jazyce (bez tlumočení).


2. WORKSHOP | 15:00 – 16:30
Workshop pro členy platformy a zástupce kulturních organizací

Umíme dost, abychom vzdělávali pro 21. století? Jak vytvářet z muzeí a kulturních institucí místa, kde se rodiče či učitelé spolu s dětmi mohou prostřednictvím kultury, umění a hry učit? Jak mohou kulturní instituce tvořit pozitivní změny pro budoucnost?

Workshop, kde si vyzkoušíte, jestli vaše organizace odpovídá evropským parametrům kvality kreativního učení, pochopíte, co může odlišovat kvalitu od balastu. Nahlédněte pod pokličku evropských kolegů, naučte se, čím měří kvalitu své práce a zvažte, co děláte podobně a co jinak.

Workshop vedou Sarai Lenzberger (HO!), Tereza Dobiášová Krejčí (uMĚNÍM), Adam Langer (ředitel Sladovny Písek, první české organizace, která získala značku kvality pro muzea 21st Century Education) 

Cena: zdarma

Kapacita: omezena

Registrace zde: https://forms.gle/s3eB7QzMhDp4YuH47

Kde: Centrum součaného umění DOX – Výstava Úhel pohledu, Poupětova 1, Praha 7

Kontaktní osoba: Kateřina Bílková | katerina.bilkova@umenim.cz | 737 242 510

umenim.cz