Literatura Workshop

Nebojte se poezie

24.5.2024 Jihočeský Rezervace
pro: Děti, Učitelé

Účastníci pracují postupně s několika poetickými texty, pokaždé jinak. Použity jsou metody dramatické výchovy, výtvarné aktivity, pohybová a hlasová cvičení i vlastní literární tvorba. Tedy jsou voleny s ohledem na věk účastníků. Cílem je podívat se na poezii různými úhly pohledu a přistupovat k ní aktivně a kreativně.

Délka: 3 až 5 vyučovacích hodin

Kapacita: jedna třída

Cena: 20 Kč / osoba

Kde: Šmidingerova knihovna Strakonice (dětské oddělení), Zámek 1, Strakonice

Kontaktní osoba: Tereza Machková | tereza.machkova@knih-st.cz | 731 804 023

Web: www.knih-st.cz