Historie, Společnost Workshop

Paměť národa: Lidi to tak nenechaj

29.5.2024 09:00 - 12:00 Ústecký
pro: Dospívající, Učitelé

Je léto roku 1949. Komunisté utahují oprátku. Společnost je pod tlakem, represe se stupňuje. Poválečné nadšení ochladlo. Najde se člověk, který má odvahu se režimu postavit? Jaké je ochotný převzít riziko? Co všechno je nyní v sázce?

Zážitkový workshop pro středoškoláky i vysokoškoláky, který účastníkům umožňuje na vlastní kůži poznat, jak lze žákům netradičně zprostředkovat dějiny 20. století. Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel vzít v úvahu? A co bylo v sázce? Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků publikovanými v archivu Paměť národa.

Workshop je inspirován skutečnými příběhy a vyprávěním pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:
seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou; rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu); výchova k toleranci a porozumění; rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet; budování občanských postojů; prevence šikany; přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

Délka: 135 minut

Kapacita: naplněna

Cena: 80 Kč / osoba

Kde: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Velká hradební 19

Kontaktní osoba: Nicol Magrotová | magrotova@ksul.cz | 602 715 619

www.ksul.cz