Společnost, Výtvarné umění Workshop

Pod maskou tma? Jak na společenská témata kreativně a s nadhledem

26.4.2024 09:00 - 12:00 Praha Rezervace
pro: Dospívající, Odborná veřejnost, Rodiče, Učitelé, Veřejnost

Pracujeme s maskami a výtvarnými objekty, které nám pomáhají zprostředkovat palčivá témata veřejnosti. Výstupem tvůrčího projektu je performativní akce, která se může uskutečnit v rámci oslav 17. listopadu, kdy Prahou prochází průvod Sametové posvícení, do kterého se můžete zapojit, nebo při jiné podobné příležitosti (poslední zvonění 9. ročníků, masopust, apod.) Jde o to umožnit mladým lidem vyjádřit přitažlivou formou témata a problémy, které se jich dotýkají.

Sametové posvícení je satirický karneval s dvanáctiletou tradicí, který pojednává aktuální témata s nadsázkou v podobě výtvarně a performativně pojatého průvodu. Na přípravách spolupracují studenti, umělci a lidé z neziskovek. Zora Velková promluví o způsobech zapojování studentů a přínosech výtvarného a kreativního přístupu k ožehavým tématům.
Během workshopu, který bude spojovat diskusi, výtvarnou činnost a práci s textem, si vyzkoušíme, jak na to: vámi vybrané téma zkusíme společně pojmout a ztvárnit s nadsázkou a humorem.

Délka: 3 hodiny

Kapacita: 10-12

Cena: zdarma

Přihlašovací formulář

Kde: DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Kontaktní osoba: Kateřina Ratajová | sametoveposviceni@gmail.com | 723 978 375

www.sametoveposviceni.cz