Digitální média, Společnost, Vědy Diskuze, Přednáška

Podnikavost a kreativita ve školách

18.4.2023 09:00 - 13:00 Praha Rezervace zde
pro: Odborná veřejnost, Učitelé

KAP III, Pii a MHMP

V neustále se měnící společenské situaci, nástupu širokého užití AI a celé řady dalších nových výzev představují kreativita a podnikavost jedny z klíčových dovedností, které umožňují tvůrčí přístup k řešení problémů, řízení vlastního rozvoje, studia i kariéry a představují základ postoje k celoživotnímu učení. Tyto dovednosti jsou zásadní také pro budování schopnosti přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám, zároveň ale umožňují tyto podmínky ovlivňovat. Učitele vede kreativní myšlení k proměnám způsobu, jakým vzdělávají, u žáků posilují schopnost přebírat odpovědnost za své učení. Jakým způsobem mohou školy tyto dovednosti podporovat a rozvíjet, jak u svých žáků, tak mezi učiteli? V rámci dalšího tematického setkání projektu Krajské akční plánování III v Praze promluví odborníci, budou představeny iniciativy, které se na školách těmto oblastem věnují, a především příklady dobré a inspirativní praxe z pražských středních škol.

Kapacita: 100 osob

Délka: 4 hodiny

Cena: zdarma

Kde: Didaktikon, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Kontaktní osoba: Martina Jakubíčková | 774 046 005 | jakubickova@prahainovacni.eu

Registrace na odkazu: https://forms.gle/Nt8C28tHruJKYQxR8

www.prazskyinovacniinstitut.cz

Hlavním organizátorem akce je projekt Krajské akční plánování III Praha (KAP III), ten realizuje Pražský inovační institut (Pii) a Magistrát hlavního města Prahy MHMP.