Výtvarné umění Výstava, Workshop

Putování za tajemstvím obrazů a soch

21.5.2024 16:30 - 18:30 Karlovarský
pro: Děti, Rodiče, Rodiny, Senioři, Veřejnost

Interaktivní dílna pro děti a rodiče k nově vytvořené stálé expozici českého moderního umění. Program představí reprezentativní výběr obrazů a soch nejvýznamnějších autorů 1. poloviny 20. století, zaměří se krátce i na malířské žánry. Program doprovodí aktivity s pracovními listy a také hravé a tvůrčí činnosti inspirované českým uměním 20. století. V druhé části dílny si děti i dospělí vytvoří drobnou dekoraci s motivickým detailem z díla Antonína Procházky Štěstí technikou voskové rezervy.

Délka: 90 – 120 minut

Kapacita: 25 osob

Cena: zvýhodněná cena 30 Kč

Není třeba rezervace.

Kde: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Kontaktní osoba: Lenka Tóthová | tothova@galeriekvary.cz | 734 788 028

www.galeriekvary.cz