Design, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Regalio na cestách

20.4.2024 13:00 - 18:00 Vstupenky
pro: Děti, Rodiče, Rodiny

Začátek jednotlivých workshopů: 13:00, 15:00, 17:00
Délka cca 60 minut – kapacita omezená, rezervace nutná

Pro děti 1 – 5 let a jejich (pra-)rodiče

Přijďte s námi ochutnat nový koncept Sladovny, který staví na základních hodnotách principu Galerie hrou a zároveň se zabývá kreativním znovupoužitím zdánlivě nepotřebných materiálů. Nové významy, nové souvislosti a nový život vdechneme při společném tvůrčím procesu věcem a objektům, které ztratily svou původní nebo zamýšlenou hodnotu nebo účel, pro který byly vytvořené. Výrobní odpad, odosobněné předměty, přebytky ale třeba i přírodniny budeme zkoumat z různých úhlů pohledu pro nalezení nových souvislostí. Celý proces otevírá možnost objevných zážitků a estetických překvapení. A třeba nám vznikne i nové umělecké dílo.

Sladovna Písek