Historie, Společnost Workshop

Škola v DOXu: Škola v historické laboratoři

11.2.2022 13:30 - 15:00 Online Rezervace
pro: Odborná veřejnost, Učitelé, Veřejnost

Ústav pro studium totalitních režimů

Workshop pro pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti vychází z osvědčené možnosti zažít si program pro studenty na vlastní kůži.

Badatelská výuka v aplikaci HistoryLab nabízí několik cvičení, jež reflektují proměny školního prostředí. Právě škola jako instituce a školní prameny jsou ideální výchozí pozicí pro badatelskou výuku. Školní prameny jsou žákům blízké a prostředí školy srozumitelné. Během workshopu si účastníci vyzkouší několik cvičení, jež ze školního prostředí vycházejí. Tématem bude také to, jak prameny spojené se školním prostředím vyhledávat a jak je zapojit do výuky. Nedílnou součástí workshopu bude také reflexe badatelsky orientované výuky. Workshop vedou Pavla Sýkorová a Čeněk Pýcha.

Kapacita: 30 osob

Cena: zdarma (rezervace nutná)

Kde? Online na platformě ZOOM

www.ustrcr.cz