Historie, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Školy pro budoucnost

14.2.2022 10:00 - 12:00 Online
pro: Děti, Učitelé

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Interaktivní workshop pro školy zapojené v projektu Školy pro budoucnost zaměřený na zvědomění témat, hledání nových úhlů pohledu i spojitostí a sdílení zkušeností. Skrze tvořivé aktivity žáky provedeme tvorbou myšlenkové mapy, podpoříme kritické a kreativní myšlení, systémové myšlení, sebeuvědomění. Výstupy žáků se stanou součástí Laboratoře J.A.K. v Centru současného umění DOX.

Akce je pořádaná v rámci projektu Školy pro budoucnost (podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy).

www.spkv.education