Společnost Diskuze

PARADOX: Kreativní učení v době postcovidové

8.2.2022 17:00 - 18:00 Online STREAM
pro: Odborná veřejnost, Rodiče, Učitelé, Veřejnost

DOX

V rámci kulatého stolu se zaměříme na téma kreativního učení a jeho roli v rámci vzdělávání a provozu uměleckých institucí. Kreativní vzdělávání se odlišuje od uměleckého tím, že se neomezuje pouze na výchovu k umění; na zlepšování dovedností a schopností podrobovat si různé prostředky, média a na tvorbu. Kreativní vzdělávání se snaží pracovat s uměním jako médiem vzdělávacího procesu. Školní prostředí prochází a bude procházet změnou. Je důležité, aby dostalo více prostoru pro rozvíjení jemných dovedností, mezioborový přístup, spolupráci. Právě všechny tyto oblasti dokáže podporovat proces učení, který zapojuje metody a přístupy, které můžeme nacházet v umělecké praxi.

Hosté:
Jakub Bakule
Zuzana Demlová
Silvie Šeborová

Cena: zdarma

Kapacita: neomezená

Akce bude streamována zde.

https://www.dox.cz