Tanec Workshop

KreatFest | (i) SLOVNÍ DRUHY TANČÍ –⁠ kreativní výuka v pohybu

10.5.2024 16:00 - 18:00 Královéhradecký Vstupenky
pro: Odborná veřejnost, Učitelé

Učíte matematiku, český jazyk, přírodovědu nebo cizí jazyky a máte chuť svou výuku
trochu rozhýbat, aby bavila děti i vás? Každá vydařená hodina ve škole je malé umělecké dílo. I proto může umělecký způsob myšlení nastartovat jiný přístup k výuce a ve spojení s
tvořivým pohybem vám u toho bude dobře i na těle.

Workshop je určený pedagogům ZŠ a umělcům pracujícím ve školách s dětmi. Všem, kteří
mají chuť obohatit svou výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem pomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti. Choreografka a lektorka programu Škola tančí Marta Vodenková Trpišovská se s vámi podělí o několik konkrétních námětů do výuky a seznámí vás s principy tvořivého procesu, který pak můžete sami dále rozvíjet ve své pedagogické praxi.

Podpořit vlastní kreativitu, osvojit si lépe školní učivo skrze tvořivý pohyb a porozumět lépe sobě i ostatním. To je Škola tančí, kreativně-vzdělávací program, který spojuje světy
pohybového umění a kreativního učení.

OBSAH WORKSHOPU:      
* seznámení s projektem ŠKOLA TANČÍ a principy kreativní výuky v pohybu
* praktická část: kreativně-pohybová dílna tématicky zaměřená na vybrané školní učivo
* vedená reflexe

LEKTORKA:
Marta Vodenková Trpišovská
Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí a vede vzdělávací semináře pro umělce i pedagogy. Podílí se také na vzniku metodických materiálů v rámci projektu Škola tančí.

CO JE “ŠKOLA TANČÍ” A KDO ZA TÍM STOJÍ?
Za workshopem stojí Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, které se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tanečního umění v České republice v mezinárodním kontextu. Zabývá se dvěmi základními uměleckými směry – rozvojem profesionálních tanečních umělců i tanečního oboru v ČR a rozvojem společnosti prostřednictvím současného tance. Od roku 2006 rozvíjí projekt Škola tančí, který je založený na propojení uměleckého a pedagogického světa, kdy si žáci dané třídy osvojují vybrané školní učivo prostřednictvím tance a tvořivého pohybu. V tvůrčím procesu je provází profesionální umělec (choreograf) a výsledkem jejich společné práce je představení, které sdílejí s rodiči. Projekt ŠKOLA TANČÍ rozvíjí abstraktní myšlení, schopnost improvizovat ve vzdělávání i v životě. Zaměřuje se na rozvoj kreativity dětí a učí se na jejím základě
konstruktivně vystavět projekt. Podporuje vnitřní motivaci dětí, rozvíjí sebevědomí, schopnosti skupinové spolupráce, respekt a další měkké kompetence nezbytné pro život ve 21. století.

Workshop pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové v rámci KreatFest 2024 a FUK 2024 – Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Délka: 2 hodiny

Kapacita: 15 osob

Cena: 150 Kč

Kde: Centrum uměleckých aktivit –⁠ přednáškový sál, Tomkova 139/9, Hradec Králové

Kontaktní osoba: Eva Papánková | eva.papankova@se-s-ta.cz | 608 653 653

Web:
www.se-s-ta.cz
www.skolatanci.cz