Design Workshop

Toto není jenom kniha

16.5.2024 15:30 - 17:00 Karlovarský Rezervace
pro: Učitelé

Různé formy vizuální komunikace nás denně obklopují, žijeme v době, které dominují obrazová sdělení. Hlavním posláním knihy je rozvíjení vizuální gramotnosti a kritického myšlení. Zároveň je i cenným nástrojem k posilování mediální a informační gramotnosti, kreativního myšlení a k prohlubování citlivosti vůči funkční a estetické rovině vizuálního jazyka. Kniha sestává z praktických cvičení – kritických otázek a tvůrčích úkolů a najde uplatnění také u učitelů ve všeobecném vzdělávání.

Na workshopu zvážíme různé možnosti využití knihy v různých předmětech (Výtvarná výchova, Český jazyk, Občanská výchova, Dějepis, Člověk a společnost, Člověk a svět práce a všude tam, kde se pracuje s analýzou informací). Ve společné diskusi se zaměříme na praktické úkoly, otázky a témata a s ohledem na potřeby učitelů probereme, jak je aplikovat do výuky.

Workshop vede autorka knihy.

Délka: 90 minut

Kapacita: max 20 osob

Cena: 50 Kč / osoba

Kde: Výměník, Západní 21/1749, Karlovy Vary 1 nebo i ve vaší škole

1Kontaktní osoba: Pavla Perglová | pro@tebe.cz | 777 580 651

designeridetem.cz