Společnost Diskuze, Workshop

Umění, škola, komunita

9.2.2022 17:00 - 19:00 Online Rezervace
pro: Odborná veřejnost, Učitelé, Veřejnost

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Jak využít potenciál umělecko – vzdělávacích projektů pro rozvoj komunity? Jak dobře nastavit podmínky takového projektu a jaké jsou bariéry? Jak mohou obce/ menší města zajistit dětem kulturní a uměleckou nabídku pro inovaci výuky na základních školách?
Jak nastavit projekt tak, aby reagoval na potřeby místní komunity a zapojoval do rozhodování děti?

Téma bude diskutované na půdorysu projektů realizovaných v obci Zákolany, Jihlavě a Křeseticích na Kutnohorsku. V diskuzi vystoupí Lucie Wittlichová, starostka Zákolan a historička, Tomáš Žižka, režisér, scénograf a pedagog (DAMU), Zuzana Demlová (Kvas, Jihlava mi není FUK, Eduzměna). Moderovat akci bude Jana Návratová (Institut umění – Divadelní ústav).

Akce je pořádaná v rámci projektů IKAP II: Inovace ve vzdělávání a Školy pro budoucnost (podpořené Evropskými strukturálními a investičními fondy).

Kapacita: 50 osob (rezervace nutná)

Cena: zdarma

www.spkv.education