Historie, Literatura, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Ven z izolace

20.4.2024 13:00 - 14:30 Vstupenky
pro: Děti, Dospívající, Rodiče, Rodiny

Kapacita omezená, rezervace nutná

Pro děti a dospělé od 7 let

Lektorská dílna zpracovává téma svobody projevu. Účastníci se v rámci ní seznámí s tématy, o kterých se v době komunistického režimu nesmělo mluvit, které byly v tzv. izolaci. Pokusí se zodpovědět, jakým způsobem se mohla tato témata šířit ve společnosti a jakou cestu si k jejich šíření našli „režimem zakázaní“ umělci (výtvarníci, hudebníci, fotografové, spisovatelé, dramatici), jejichž vzpomínky jsou zpracované na portálu Paměť národa. Zážitkovou formou získají informace o výtvarné technice mail art a jejím využití v době normalizační, ale i dnešní. Sami se pokusí ujasnit si svůj názor na dané téma a výtvarně ho vyjádří právě pomocí techniky mail art. Díky tomuto lektorskému programu poznají další demokratický způsob uměleckého vyjádření, který se šířil po světě od 60. let 20. století a k jehož českým představitelům patří Milan Knížák, Soňa Švecová, ale také Jiří Kolář.

Post Bellum