Digitální média, Výtvarné umění Workshop

Workshop „Nové umění“ s umělcem Tomášem Svobodou

25.4.2024 09:00 - 16:30 Praha Rezervace
pro: Učitelé

Co je to umění „nových médií“? Kde a kdy se vzalo a co si s ním počít? Nahradí počítač štětec a plátno? Mobilní telefon filmový průmysl? Umělá inteligence samotné umělce a umělkyně?

Umělecká praxe se vyvíjí stejně jako společnost a technologie. Pojďme se společně podívat na možnosti využití současných technologií při tvorbě uměleckých děl hovořících aktuálním mediálním jazykem. A promyslet, jakým způsobem umění nových médií zapojit do pedagogické praxe.

Během workshopu představí umělec Tomáš Svoboda svoji tvůrčí praxi a nabídne účastnicím a účastníkům tvůrčí metody a přístupy z oblasti umění „nových médií“ přenositelné do praxe a výuky na ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Tomáš Svoboda
Multimediální vizuální umělec Tomáš Svoboda vede na AVU od roku 2015 Ateliér nových médií. Ačkoli sám studoval malbu (v ateliérech Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla), brzy se zaměřil na širokou škálu možností vizuálního vyjádření kombinující často text a pohyblivý obraz. Finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého se v roce 2008 stal na základě svých objektů a performancí. Svoboda spolupracoval na řadě intermediálních projektů ve veřejném prostoru a během svého studia na Akademii spoluzaložil galerii Display v Holešovicích zaměřenou na díla se společenským a politickým přesahem. Význam společenské role umění je patrný také v zaměření Ateliéru Nových médií. Kromě technologických a tvůrčích dovedností zde jde o orientaci v současné kultuře a o “poznání světa prostřednictvím vizuálního umění”.

Projekt Inspirace z umělecké praxe II je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.

Délka: 8 hodin

Kapacita: 15 osob

Cena: 300 Kč

Kde: Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 00 Praha 7

Kontaktní osoba: Lucie Štůlová Vobořilová | lucie.voborilova@avu.cz | 776 701 667

www.avu.cz