Digitální média, Film Workshop

Zažít a poznat film jinak v muzeu NaFilM

25.4.2024 16:00 - 17:30 Praha
pro: Odborná veřejnost, Učitelé

Speciální prohlídka expozice filmového muzea NaFilM představí způsoby jejího zapojení do školních programů, které propojují poznávání historie i současnosti filmu jako média výrazně formujícího naše vnímání světa. K tomu využívají speciálně navržených interaktivních exponátů, nevšedních vjemů rozvíjejících obrazotvornost a řady kreativních aktivit. Program bude klást důraz na sdílení edukačních přínosů, které přesahují poznávání proměn filmového média či zábavný zážitek a mohou přispět rozvoji vnímání, komunikace, skupinové interakce či přemýšlení v souvislostech a mimo zažité rámce. Návštěva muzea může být díky těmto přesahům obohacující a smysluplná i pro učitele, kteří s filmem ve svých osnovách nepracují či hledají cesty, jak jej podnětně zakomponovat. Představitelé muzea rovněž seznámí účastníky s nabízejícími se vazbami na současné potřeby výuky a možnostmi, jak programy přizpůsobit individuální poptávce ze strany pedagoga. Návštěva muzea NaFilM se třídou tak nemusí být jen aktivitou pro dny, kdy se neučí, ale plnohodnotnou a přínosnou součástí výukových aktivit.

Délka: 90 minut

Kapacita:  20 osob

Cena: zdarma

Kde: NaFilM: Národní filmové muzeum, Jungmannova 748/30 (vstup z Františkánské zahrady)

Kontaktní osoba: Jakub Jiřiště | jiriste.nafilm@gmail.com | 606 572 697

www.nafilm.org