Proměna

Tématem letošního ročníku je PROMĚNA. Neustálé proměny světa a společnosti vyžadují schopnost umět na změny reagovat. Jako společnost stojíme před novými výzvami v podobě radikalizace, sociálního „otevírání nůžek“, překotného vývoje technologií nebo klimatické změny a právě umění nám může ukázat nové cesty. V učení i v umění se formujeme, utváříme. V umění i v učení vstupujeme do ‚hry‘ a vracíme se proměněni. Zdravé napětí mezi proměnou a návratem zpět je i jedním z principů duševní pohody.

PROMĚNOU prošel i letošní ročník festivalu. O dramaturgii se stará DRAMATURGICKÁ RADA. Ta nejvíce péče věnovala linii, kterou najdete v programu jako NAŠE TIPY. A nově jsme vyhlásili OPENCALL na zapojení do programu.

DRAMATURGICKÁ RADA

Tereza Dobiášová

Zuzana Demlová

Katarína Kalivodová

Michal Kučerák

Jiří Raiterman

OPEN CALL

Je toho spousta, co může umění a kultura přinést vzdělávání. My jsme se ale tentokrát pokusili vybrat z nepřeberné české kulturní nabídky se vzdělávací přidanou hodnotou projekty, které podle nás nejlépe splňují parametry kreativního učení. Ty, které se dotýkají společensky důležitých témat, rozvíjí kreativitu a nabízejí velkou míru autonomie a možnost zapojit se pro každého. DRAMATURGICKÁ RADA FUKu vybrala ze 60 přihlášených projektů 40, o kterých se domníváme, že tuhle charakteristiku naplňují nejlépe.