Design, Digitální média, Výtvarné umění Workshop

Umělá inteligence a kolektivní imaginace

17.4.2023 17:30 - 19:00 Praha Rezervace zde
pro: Odborná veřejnost, Učitelé, Veřejnost

uMĚNÍM – platforma pro kreativní učení

Zážitkový a imaginativní workshop ve kterém budeme zkoumat možnosti kolektivního vyjednávání ve spolupráci s algoritmy umělé inteligence. Zapojením interaktivních nástrojů a zpětné vazby se účastníci zapojí do kreativního a kolaborativního procesu, který spojí jejich individuální perspektivy a představy. Cílem je sledovat způsob, kterým si skupiny společně představují jak mohou algoritmy umělé inteligence tento proces posílit a proměnit. Kombinací vizuálních a interaktivních prvků budou účastníci vytvářet kolektivní vize a vyjednávat o společných cílech, a to vše v součinnosti s algoritmy umělé inteligence. Následovat bude kritická reflexe a skupinová diskuse, v níž se společně zamyslíme nad důsledky používání této technologie a také nad tím, co znamená pro naši společnou budoucnost.

Tento workshop je ideální pro všechny, kteří se zajímají o průsečíky mezi technologií, imaginací a spoluprací. Zároveň nevyžaduje předchozí znalosti nástrojů umělé inteligence. 

Lenka Hámošová (FAMU) je umělkyně a designérka, věnuje se výzkumu kreativní AI; zaměřuje se na participativní přístupy a metody uměleckého výzkumu, je spoluzakladatelkou festivalu Uroboros; vytvořila série karet určených k poznávání nástrojů umělé inteligence pro tvoření syntetických obsahů – https://hamosova.com/Collective-Vision-of-Synthetic-Reality
https://hamosova.com/

Délka: 2 hodiny

Kapacita: 16 osob

Cena: zdarma

Kde: Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2

Kapacita workshopu je naplněna.

Kontaktní osoba: Barbora Kousalová, fuk@umenim.cz

Workshop byl pořádán ve spolupráci s Uroboros Collective.
www.uroboros.design

fuk.education
umenim.cz